» På gång

 

• Aktuellt  »

• På gång just nu  »


Nytt 3 okt

Uppdaterat startsidan med nätbaserad kurs.

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

» Löpsedel

 

 

Trialog Tankesmedja

Demokratisk rättsstat – Fritt kulturliv – Solidarisk ekonomi

 

Trialog Tankesmedja bearbetar frågor om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med ett holistiskt perspektiv.

 

I vår samhällsanalys utgår vi ifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi, först framförda av  den österrikiske filosofen Rudolf Steiner, antroposofins grundare.

Nätbaserad fördjupningskurs

Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

filosofiseminarier på temat Kunskap Utan Gränser

 

VIDEO
Här kan du se videoupptagningar
från seminarieserien:

INTRODUKTION
Introduktion
Introduktionen till hela serien – Pär Granstedt, ordförande Trialog Tankesmedja

 

SEMINARIUM 1

Seminarium 1, del 1.
Pär Granstedt: Inledande översikt

 

Seminarium 1, del 2. Dick Tibbling:
Andlig forskning, vad kan det vara?

 

Seminarium 1, del 3. Karen Swartz: Kommentarer och förhållandet mellan antroposofi och den akademiska världen.

 

SEMINARIUM 2

Seminarium 2, del1.

 

Om du inte kunde gå på alla seminarierna kan du hitta föredragen inspelade här ovan och på Facebook (Trialog Diskussion).

Ny!

 

Waldorfpedagogikens och läkepedagogikens kunskapsteoretiska grunder.
Nätbaserad fördjupningskurs för waldorf- och läkepedagoger

 

Kunskap Utan Gränser

Under tre terminer, hösten 2016 – hösten 2017 genomför Trialog Tankesmedja i samarbete med Antroposofiska Sällskapet en serie seminarier på temat Kunskap Utan Gränser. Föredragen vid dessa seminarier filmas och läggs upp på Trialogs hemsida och på Facebook, så att man kan ta del av dem även om man inte fysiskt kan närvara. Filosofiseminarierna kan också följas upp med on-linediskussioner i Facebookgruppen Trialog Diskussion.

 

 

Nätbaserad kurs

Vi kommer nu att i samarbete med Steinerhögskolan erbjuda en fortbildningskurs för i första hand pedagoger och läkepedagoger, baserad på boken Kunskap Utan Gränser )Granstedt m. fl.) och de inspelade föredragen. Uppläggningen blir att studenten läser ett avsnitt ur boken, tar del av relevanta föredrag och skriver en liten uppsats för varje avsnitt. Uppsatserna kommenteras och bedöms av handledare, och i slutändan får man ett studieintyg som talar om vad man har gjort. Vidtalade handledare med pedagogisk inriktning är Agnes Nobel, docent i pedagogik, som har bedrivit forskning om waldorfpedagogiken, samt Maria Eloranta, erfaren waldorfpedagog och lärarutbildare. Ingrid Liljeroth, bitr. professor, docent i pedagogik och psykolog, som forskat om läkepedagogik samt Dick Tibbling, beteendevetare, erfaren läkepedagog och utbildare, ställer upp på det läkepedagogiska området.

Kursens omfattning kan, beroende på individuell studieuppläggning, beräknas till ½ - 1 termin sammanlagt.Ladda ner kursprogram här >

 

 

Böcker

Böcker utgivna av Kosmos Förlag i samarbete med Trialog Tankesmedja

Går att beställa över nätet (Adlibris eller Bokus) eller i Robygges butiker (bok@robygge.se).

Kunskap Utan Gränser

 

Antroposofisk och jämförande kunskapsteori (Kosmos Förlag 2016)

 

Baksidestext:

”Den österrikiska filosofen Rudolf Steiner (1861—1925) gav sitt grundläggande filosofiska verk titeln ”Frihetens filosofi”. Han presenterar där ett synsätt enligt vilken världsutvecklingen präglas av mening och intention, där människan är medverkande i frihet. Det ställer han mot såväl dogmatisk och auktoritär religion som en mekanistisk materialism, där människan bara är en produkt av fysiska, kemiska och biologiska processer. Steiners antroposofiska filosofi utgår ifrån att den fysiska sinnevärlden är en del av en oändligt mycket vidare verklighet Till skillnad från många andra filosofer menar han att människans förmåga att förvärva kunskap inte begränsas till sinnevärlden, kunskapen har inga gränser. Utmaningen är, menar han, ”att utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod.”

  Denna bok tar upp grunddragen i den antroposofiska kunskaps- och vetenskapsteorin, i ett idéhistoriskt perspektiv. Och dess betydelse för den tillämpade antroposofin inom områden som pedagogik, ekologi, medicin, vård och omsorg liksom konstnärligt skapande. Förutom huvudförfattaren Pär Granstedt medverkar en rad akademiska forskare inom olika områden med kortare essäer.”

 

Vi firade Arne Klingborg 100 år 2015

 

Läs boken om hans liv och verk

En rikt illustrerad bok om Arne Klingborg. Där kan man läsa om hans liv, men framför allt om hans verk. Med texter av honom själv och av människor som mött och arbetat med honom belyses teman som var viktiga för Arne och fortfarande är aktuella:

 

•  Antroposofin som kulturimpuls i världen

•  Den ofullbordade funktionalismen

•  Miljö som ger liv

•  Trädgård till nöje och nytta

•  Kunskap genom handen

•  Konstnären Arne Klingborg