» På gång

 

• Aktuellt  »

• På gång just nu  »


Nytt 10 april

Uppdaterat Forum

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

» Löpsedel

 

 

Trialog Tankesmedja

Demokratisk rättsstat – Fritt kulturliv – Solidarisk ekonomi

 

Trialog Tankesmedja bearbetar frågor om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med ett holistiskt perspektiv.

 

I vår samhällsanalys utgår vi ifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi, först framförda av  den österrikiske filosofen Rudolf Steiner, antroposofins grundare.

Seminarieserie

Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

filosofiseminarier på temat Kunskap Utan Gränser

 

lördagen 11/2 2017 kl 10-13, på Kulturcentrum JärnaKonst och Kunskapande

 

Vårens tema blir Konst och kunskapande - Konstnärligt skapande som ett sätt att utforska verklighetens.

 

Konstnärligt skapande som en väg att utforska verkligheten. Spelar konstnärligt skapande någon roll för vår förmåga att förstå verkligheten? Vad har det för betydelse för forskning och lärande? Pär Granstedt inleder om konstens roll i den antroposofisks kunskapssynen utifrån boken Kunskap Utan Gränser(bl.a. sid 84-87). Så får vi kommentarer av konstnärligt verksamma och konstvetare som Ulf Wagner, Berit Fröseth, Hans Fors och Hans Lindmark. Gunnar Svensson, professor i filosofi och religionsvetaren Karen Swartz inleder ett gemensamt samtal.


Ladda ner programbladet här >

 

Om du inte hinner gå på alla seminarierna kan du hitta föredragen inspelade på här till höger och på Facebook (Trialog Diskussion).

 

Har ni redan tillgång till boken Kunskap Utan Gränser och vill förbereda er kan ni läsa sid. 21-63, avsnittet Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv.

 

Anmäl gärna om du kan komma till det här seminariet till par(at)trialogtankesmedja.se. Oavsett om du kan komma nu kan du anmäla intresse för diskussionsgruppen.

 

Vi är tacksamma för ett ekonomiskt bidrag till våra kostnader på 100-200 kr per gång. Du kan sätta in det på förhand på Trialogs plusgiro 687162-8, eller lägga det kontant i en skål i samband med seminariet.

I samverkan mellan Trialog Tankesmedja och Antroposofiska Sällskapet

 

 

Sedan fortsätter vi med följande teman. Alla seminarier äger rum kl 10-13 på Kulturcentrum Järna

 

13/5 Konstnärligt skapande som utvecklings och läkekraft.

Vi arbetar med hur konstnärligt skapande kan verka i pedagogiska, terapeutiska och läkande processer.

VIDEO
Här kan du se videoupptagningar
från seminarieserien:

INTRODUKTION
Introduktion
Introduktionen till hela serien – Pär Granstedt, ordförande Trialog Tankesmedja

 

SEMINARIUM 1

Seminarium 1, del 1.
Pär Granstedt: Inledande översikt

 

Seminarium 1, del 2. Dick Tibbling:
Andlig forskning, vad kan det vara?

 

Seminarium 1, del 3. Karen Swartz: Kommentarer och förhållandet mellan antroposofi och den akademiska världen.

 

SEMINARIUM 2

Seminarium 2, del1.

 

Böcker

Böcker utgivna av Kosmos Förlag i samarbete med Trialog Tankesmedja

Går att beställa över nätet (Adlibris eller Bokus) eller i Robygges butiker (bok@robygge.se).

Kunskap Utan Gränser

 

Antroposofisk och jämförande kunskapsteori (Kosmos Förlag 2016)

 

Baksidestext:

”Den österrikiska filosofen Rudolf Steiner (1861—1925) gav sitt grundläggande filosofiska verk titeln ”Frihetens filosofi”. Han presenterar där ett synsätt enligt vilken världsutvecklingen präglas av mening och intention, där människan är medverkande i frihet. Det ställer han mot såväl dogmatisk och auktoritär religion som en mekanistisk materialism, där människan bara är en produkt av fysiska, kemiska och biologiska processer. Steiners antroposofiska filosofi utgår ifrån att den fysiska sinnevärlden är en del av en oändligt mycket vidare verklighet Till skillnad från många andra filosofer menar han att människans förmåga att förvärva kunskap inte begränsas till sinnevärlden, kunskapen har inga gränser. Utmaningen är, menar han, ”att utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod.”

  Denna bok tar upp grunddragen i den antroposofiska kunskaps- och vetenskapsteorin, i ett idéhistoriskt perspektiv. Och dess betydelse för den tillämpade antroposofin inom områden som pedagogik, ekologi, medicin, vård och omsorg liksom konstnärligt skapande. Förutom huvudförfattaren Pär Granstedt medverkar en rad akademiska forskare inom olika områden med kortare essäer.”

 

Vi firade Arne Klingborg 100 år 2015

 

Läs boken om hans liv och verk

En rikt illustrerad bok om Arne Klingborg. Där kan man läsa om hans liv, men framför allt om hans verk. Med texter av honom själv och av människor som mött och arbetat med honom belyses teman som var viktiga för Arne och fortfarande är aktuella:

 

•  Antroposofin som kulturimpuls i världen

•  Den ofullbordade funktionalismen

•  Miljö som ger liv

•  Trädgård till nöje och nytta

•  Kunskap genom handen

•  Konstnären Arne Klingborg