Kalendarium 2017

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Februari

Januari

 

 

 

11/2  Konst och Kunskapande. Konstnärligt skapande som en väg att utforska  verkligheten. (I) kl 10-13, Kulturcentrum Järna.

Ladda ner programbladet här >

 

 

 

Program vår:

 

I. Kunskap utan Gränser. Konst och kunskapande. Konstnärligt skapande som ett sätt att utforska verklighetens. I samarbete med Antroposofiska Sällskapet


II. Syd-Norddialog African Challenges. Videosamtal mellan Stockholm/Järna och Kapstaden. I samarbeta med Waldorffederationen, Föreningen SOFIA och Novalis Ubuntu Institute

» På gång

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

Vill du komma i kontakt med oss på Trialog?

» Till kontaktsidan

» Kontakta oss

 

Mars

 

11/3 Att utforska Bild och Form. (I) kl 10-13 Kulturcentrum Järna

 

19/3 Nationsbygge i Afrika, svårigheter och framgångar (II)
kl 14 Kulturcentrum Järna

April

Årsmöte

 

7/4 Ekonomiskt seminarium med Ekobanken. kl 9.00

 

8/4 Kunskpande genom musik, tal och rörelse. (I)
kl 10-13 Kulturcentrum Järna

 

22/4 Seminarium ”Räcker det inte med skolmedicin?” följt av Trialogs årsmöte.
Vidarsalen, vidarkliniken, Järna kl 10.00-13.00.

Forskaren Torkel Falkenberg  berättar om forskningsläget när det gäller integrativ medicin, uppfattningar bland patienter och allmänhet, och hur man löst frågan i andra länder. Gemensamt samtal, och därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla välkomna!

 

26/4 Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i Afrika. (II)
kl 18-21. Waldorflärarhögskolan i Stockholm

29/4 Förvandlingsmotiv i dramat Invigningens Port av Rudolf Steiner. Föredrag och samtal med Paul Klarskov. Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. kl 19. Ytterjärna Kulturhus.

Maj

4/5 Yttre och inre omställning för en hållbar framtid. I samarbete med omställningsrörelsen och projektet One Year in Transition.

 

10/5 Afrika i världen – med sikte på framtiden.(II)
kl 18-21. Waldorflärarhögskolan i Stockholm

 

13/5 Konstnärligt skapande som utvecklings och läkekraft. (I)

kl 10-13 Kulturcentrum Järna

Juni

25-30 Juni. Seminarium om Rudolf Steiners mysteriedramer med föreställningar: ” Antroposofins väsen på sin väg”.

Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. Ytterjärna Kulturhus.

Juli

5-6 Juli. Visby: Almedalsseminarier i samarbete med Ekobanken

 

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

Välkomna att samtala om detta den 5 juli kl 15.00 -16. 50 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Sal B22, Cramergatan 3 i Visby.

 

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?

En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige.

Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de

utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola

eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen?

 

De sociala klyftorna växer i Sverige och de utbildningsmässiga likaså. Att

skapa en lilvärdig utbildning för alla måste bli ett centralt utbildningspolitiskt mål.

Men likvärdig utbildning innebär inte likadan utbildning för alla. Vi

människor är olika, har olika behov, olika förutsättningar och olika

möjligheter.  Det är viktigt  att var och en skall hitta den utbildningsväg

som ger just dem de bästa utvecklingsförutsättningarna. Detta förutsätter

att undervisningen inte detaljstyrs och att det finn utrymme för en

pedagogisk mångfald.

 

Med hjälp av pedagoger och utbildningspolitiker diskuterar vi skolkommissionens förslag och hur man kan främja utvecklingen av kreativ mångfald som främjar likvärdighet inom skolväsendet.  Britta drakenberg, Idéburna Skolors Riksförbunder inleder följt av kommentarer från

Inger Bjur, Montessoriförbundet, Britta Cia Edsberger, Waldorfskolefederationen och Inger Nordheden, Freinetföreningen samt politiker från riksdagens utbildningsutskott.

 

 

 

 

Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya livsmedelsstrategin till en hållbar livsmedelsförsörjning?

Välkomna att samtala om detta den 6 juli kl 16.00-17.50 på Uppsala Universitet Campus Gotland, sal B 22, Cramergatan 3, Visby

 

En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ett hot mot jorden, havet och klimatet. Får vi nu en livsmedelsstrategi som säkrar en ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning?

 

Man räknar med att livsmedelsproduktionen globalt svarar för 25 % av våra totala klimatutsläpp.  Jordbruket här i de nordiska länderna svarar dessutom för 50 % av Östersjöns övergödning. Både i Sverige och internationellt har vi erfarenhet av att det specialiserade handelsgödselberoende jordbruket långsiktigt utarmar jordens bördighet. Ändliga naturresurser förbrukas samtidigt som också matens kvalitet och näringsinnehåll utarmas. Användningen  de kemiska bekämpningsmedlen leder till irreversibla skador på den biologiska mångfalden.

 

På detta seminarium diskuterar vi hur vi kan säkra en tillräcklig försörjning av näringsriktig mat på ett ekologiskt hållbart sätt.  Räcker vår nya livsmedelsstrategi till för att uppnå målen. Vi får frågan belyst ur vetenskaplig synpunkt, ur praktisk erfarenhet med offentlig mathållning och med odling. Och vi får höra vad politikerna vill göra.Vi möter Artur Granstedt, docent och ledande forskare kring ekologiskt kretsloppsjordbruk, Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun samt företrädare för ekologiskt jordbruk och för riksdagspartierna.

 

 

Augusti

 

September

Lördagen 9 september: Goetheanismen och det naturvetenskapliga paradigmet

 

Oktober

Lördagen 7 oktober: Människan och naturen. Hur förhåller vi oss till jordens fruktbarhet. Filosofin bakom det biodynamiska jordbruket m m. Kulturcentrum Järna.

 

 

Program höst:

 

Kunskap Utan Gränser - Att forska och lära om människan och naturen

Vetenskapsteori: Logisk positivism, fenomenologi, goetheanism, naturkunskap, människokunskap.

November

Lördagen 11 november: Naturen och människan. Är människan bara en biologisk organism. Filosofin bakom antroposofisk medicin m.m. Kulturcentrum Järna.

 

Lördagen 9 december: Hur kan man forska om det andliga? Vad menar Steiner med att ”utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod”, Kan man utveckla ett empiriskt iakttagande. Finns det andra metoder? Kulturcentrum Järna.

December