Kalendarium 2018

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Februari

Januari

 

 

 

17/2  10.00-12.30 Tregreningens grunder – dåtiden utmaningar och dagens. kl 10-12.30, i Kulturcentrum Järna, Brasrummet, ”Vita Huset"

10.00-10.05. Välkomsthälsning

 

10.05-10.25  Rudolf Steiners tregreningsinitiativ – grundtankar och tidssituation. Rüdiger Neuschütz

 

10.25 – 10.45. Vår tids utmaningar och tregreningen. Pär Granstedt

 

Bensträckare

 

10.50-11.10 Teori U, ett verktyg för problemhantering inspirerat av tregreningen. Maria Bergbäck (är tillfrågad, avvaktar svar

 

11.10 -11.15 Gruppindelning

 

11.15-11.45 Samtal i smågrupper inkl. kaffepaus

 

11.45-12.30 Gemensamt samtal

 

Program 2018:

 

Tregreningens grunder – dåtidens utmaningar och dagens.

 

Lokalt arbete för globalt hållbar utveckling.

» På gång

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

Vill du komma i kontakt med oss på Trialog?

» Till kontaktsidan

» Kontakta oss

 

Mars

 

4/3 Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype.

kl 14-15.30. Kulturhuset, Ytterjärna.

 

24/11 Futurum, Järna. Ekonomifestival: Är pengasystemet vägen till hållbarhet, jämlikhet och äkta demokrati?

I samverkan med JAK Södertälje-Järna (huvudarrangör).
Ladda ner affischen >

 

April

 

20/4 Ekonomiseminarium med Ekobanken.
kl 9.30, Kulturhuset i Ytterjärna

 

Maj

5/5 Lokalt arbete för globalt hållbar utveckling, följt av årsmöte med föreningen Trialog Tankesmedja. Kl 10.00-12.30. Kulturcentrum Järna.

Ett nytt seminarium om Tregreningen och vår tids utmaningar. Vi samtalar om hur tregreningsidéerna kan inspirera lokalt arbete både i fråga om vad man gör och hur man gör det. Vi tar också upp konkreta exempel på verksamheter som inspirerats av trgrening eller andra närstående värderingar och tankegångar. Frågeställningar vi tar upp är: Hur skapar man fungerande lokal arbetsgemenskap; Finasiering av lokal hållbar verksamhet; Ekobyar, ett alternativ för fungerande lokalsamhällen; Socialt och ekologiskt ansvarstagande och entreprenörskap. Medverkande bl.a. från Medarbetarförbundet,  Arbetgivaralliansens sektion TRIA (Tregrening i Arbetslivet, f.d. Huvudmannaförbundet) Ekobanken, Omställningsrörelsen och lokala utbildningar.

Ladda ner: Globala utmaningar II,   Idéutkast till tregreningsprogram 2018-19

De som vill, kan och är medlemmar i Trialog Tankesmedja är välkomna är välkomna till Trialogs årsmöte som hålls i samma lokal  13.00-ca 14.00.

I pausen mellan seminariet och årsmötet tänkte vi bjuda på en enkel måltid med soppa och smörgås. Vi är tacksam om du anmäler att du vill delta i måltiden till par@granstedt.com.

 

 

20/5 Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype.
kl 14-15.30. Kulturhuset, Ytterjärna.

 

Juni

24-29/6. Under en konferensvecka 8 spelar dramagruppen i Järna de två första mysteriedramerna av Rudolf Steiner

 

INVIGNINGENS PORT och SJÄLENS PRÖVNING

 

Konferensens tema är:

FÖRVANDLINGSKRAFTER I RUDOLF STEINERS MYSTERIEDRAMER.

 

Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. Ytterjärna Kulturhus.

 

Medeltiden med Manikeerna och Gralsmysteriet i R. Steiners mysteriedramer kommer att  bli ett centralt tema under konferensveckan. Hela programmet  med anmälningstalong finns på

Ytterjarna.se eller på antroposofiska sällskapets kalendarium.

 

 

 

Juli

3/7. Almedalsveckan i Visby, i samarbete med Ekobanken. Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.

10.00. Lek, konstnärligt skapande, digitalisering och lärande – finns det bara en väg?

15.00. Hur kan jordbruket bidra till att rädda Östersjön?

 

 

 

 

Augusti

 

September

29/9. Kan Tregreningsidéerna bidra till att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle? Kulturcentrum Järna

Kl 10.00-12-30

 

Oktober

Framflyttat till 11/11!
14/10. Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype. Ytterjärna Kulturhus

Kl 14.00-15.30

 

20/10 Tregreningen och vår tids utmaningar. Seminarium i Norrköping.
Lördagen 20/10 10-16.Ensjöholms by, Norrköping.

Tregreningsidéerna utvecklades för hundra år sen, en omskakande tid för Europa. Också nu upplever vi en brytningstid, och med globala konsekvenser. Kan tregreningsidéerna hjälpa oss att hantera vår tidsutmaningar? Det samtalar vi om denna dag.

 

30/10 Tregreningen och vår tids Utmaningar. Hagagatan Stockholm

Tisdagen 30/10. Kl 19.00-21.00, Hagagatan 14 Stockholm. (Obs! ändrad starttid).

Också den här kvällen tar vi  om hur tregreningsidéerna kan hjälpa os att hantera vår tids utmaningar.

November

11/11. Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden, via skype. Ytterjärna Kulturhus

Söndagen 11/11 14.00-15.30 Ytterjärna Kulturhus

Vi fortsätter, i samarbete med Föreningen SOFIA, dialogen med Novalisinstitutet i Kapstaden. Novalistinstitutet arbetar, inspirerad av waldorfpedagogiken, med skolor, förskolor och barnhem i fattiga områden.  Vi utbyter erfarenheter om samhällsutvecklingen och – debatten i Syd och Nord, och tar upp aktuella frågor som rör Novalis och SOFIAs samarbete på temat A Chance for Every Child.

 

 

 

Ej tidssatt:

Tregrening i arbetslivet. After workmöte(n) i samarbete med MeF och Tria.

 

Tregreningsidéerna och waldorfpedagogiken. Stockholm.

 

1/12 10.00 – 12.30 Kan Tregreningsidéerna bidra till att bygga ett socialt och ekonomisk hållbart samhälle. Kulturcenterum Järna

Lördagen 1/12 10.00 – 12.30 Kan. Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset”. (Obs ändrad dag.)

Vi samtalar om vad tregreningsidéerna kan betyda för synen på ekonomi, arbet och mängskliga relationer i övrigt.

 

December