Kalendarium 2019

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

 

Må 14/1 kl. 19.00 ”Loftet”, Skäve gård, Järna

Tregreningsimpulsen i Camphill Richard Steel med årtionden av erfarenhet från Camp Hillrörelsen i Storbritannien, Tyskland och USA berättar. I samarbete med Kristensamfundet m.fl. (1)

 

» På gång

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

Vill du komma i kontakt med oss på Trialog?

» Till kontaktsidan

» Kontakta oss

 

Program 2019:

 

Teman:

    1. Tregreningen och vår tids
        utmaningar

    2. Bör vi bry oss om det andliga

    3. Syd-Nord-dialog

 

Februari

Mars

 

Lö 2/3 kl 10,00-12.30 . Kulturcentrum Järna Brasrummet, Vita Huset:

En rättsstat baserade på demokrati och alla människors lika värde och rättigheter. Vi fortsätter samtalet om Tregreningen och vår tids utmaningar. Den härgången handlar det om statens roll. (1)

 

To 14/3 18.00 Kulturhuset Ytterjärna:

Om det andliga. Samtal om filosofiska aspekter på begreppet ande och andlighet med medverkan av Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark m.f., I samarbete med Kosmos förlag (huvudarrangör) och Värna (2)

 

April

 

Ti 2/4 kl 19-21 Hagagatan 14, Stockholm:

Hur uppnår vi kreativ frihet, ekonomisk solidaritet och likvärdig behandling inom vård, skola och omsorg? Seminariet ingår i temat Tregreningen och vår tids utmaningar. (1)

 

På grund av kollision med andra aktiviteter måste vi skjuta upp detta till början av hösten:

Tregrening i arbetslivet, after work. I samarbete med Mef och TRIA . Här diskuterar vi vad tregreningsidéerna skulle kunna betyda på arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatser. (1)

 

Fre 12/4 f.m. Kulturhuset, Ytterjärna

Ekonomiseminarium i samarbete med Ekobanken (1)

 

Onsd 17/4 16.00-17.30, Föreningen SOFIA:s nya kontor, Storgatan 2 i Järna:

Syd-Norddialog via Skype med Novalisinstitutet, Kapstaden, i samarbete med föreningen SOFIA. Föreningen SOFIA har ett mångårigt samarbete med Nov<alisinstitutet som arbeta i fattiga förstäder i Kapstaden på waldorfpedagogisk grund. I vårt samtal tar vi både upp praktiska erfarenheter från vardagsarbetet och hur vi upplever de globala utmaningarna i Syd och Nord. (3)

 

Lö 27/4 10.00-12.30 Kulturcentrum Järna, Brasrummet, Vita Huset; Solidarisk ekonomi, Hur kan vi förverkliga tregreningens vision om ett näringsliv präglat av ”broderskap”, utan att hänfalla åt en socialistisk planekonomi utan ge utrymme åt initiativ och entreprenörskap? (1)

Lö 27/4 13.00-14.30, Kulturcentrum Järna: Trialogs årsmöte.

 

 

Maj

3/5  16.00-17.30. Tregreningen och waldorfpedagogiken, after work Stockholm. I samarbete med Waldorfederationen och Wlh. Kristofferskolan, Bromma. (1)

 

Juni

25-29/6 Kulturhuset Ytterjärna.

Mysteriedramer och seminarier.

 

 

 

Juli

2/7 Campus Gotland, Visby 14-16. Almedalsseminarium om pedagogisk frihet:

Hur säkrar vi barnets rätt till sin barndom? I samarbete med Ekobanken.

 

3/7 Campus Gotland, Visby 11-12. Almedalsseminarium om hållbar livsmedelsförsörjning:

Ekologiskt kretsloppsjordbruk – vägen till en klimatsäker livsmedelsförsörjning?

 

 

 

 

 

Augusti

 

September

Lö 7/9 10.00-12.30, Kulturcentrum Järna:  Kreativ frihet (1)

 

Oktober

Lö 5/10 10-12.30 Kulturcentrum Järna:

Bör vi bry oss om det andliga? (2)

 

Nytt program: Bör vi bry oss om det andliga?

Frågeställning: Vi har idag ett vetenskapligt paradigm som utgår ifrån det sinnligt iakttagbara och mätbara, den logiska positivismen. Verkligheten omfattar bara det materiella. Samtidigt kräver staten att allt som är offentligt finansierat och/eller reglerat skall vila på vetenskaplig grund. Verksamhet som på något sätt räknar med en andlig verklighet utestängs eller förbjuds.  Frågan är om denna doktrinära materialism innebär en skadlig begränsning av tankefrihet och kreativitet.

 

En serie seminarier planeras nu som bl.a. utgår ifrån boken Om anden med medverkan av Jonna Bornemark, Gérard Lartaud m fl, red Paula Hämäläinen-Karlström (Kosmos förlag 2018), där det materialistiska vetenskapsparadigmets hållbarhet prövas utifrån olika perspektiv med medverkan av erfarna forskare.

 

 

Fre 18/10 Ytterjärna Kulturhus:

Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden via Skype i samarbete med Föreningen SOFIA. (3)

November

Lö 9/11 10.00-12.30 Kulturcentrum Järna:

Finansiering för kreativ frihet och hållbar utveckling. I samarbete med  Ekobanken och JAK (1)

 

Lö 23/11 10.00-12,30 Kulturcentrum Järna:

En samhällsgemenskap med tre sidor. Slutsatser av projektet Tregreningen och vår tids utmaningar (1)

 

 

 

 

December